Süreç (Türkçe)

Bir sistemde, malzeme, enerji veya bilgilerin dönüşümü, taşınması ve depolanması gibi birbirini izleyen adımların tamamıdır.

Process (English)

Entirety of procedures in a system by means of which the material, energy or information is transformed, transported or stored.

Prozess (-r) (Deutsch)

Gesamtheit von aufeinander einwirkenden Vorgängen in einem System durch die Materie, Energie oder Information umgeformt, transportiert oder gespeichert wird.

Açıklama:

Akıllı ve otonom üretim sistemlerinin karmaşık yapısı sayısız süreçlerden oluşmaktadır. Bunlara dijital ortamlardaki süreçler de dahil edildiğinde, sayı daha da artmaktadır. Süreç yönetiminde, dijital ikiz büyük kolaylık ve etkin veri birikimi sağlamaktadır.

İlgili Kavramlar:
Ağ Oluşturma (Networking), Güvenlik Değerlendirmesi (Security Assessment) Sızma Testi (Penetration Test), Sızma Testi Araçları (Penetration Testing Tools) Siber Güvenlik (Cybersecurity)

GENEL

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...