Kestirimci Bakım (Türkçe)

Sensörlerin kullanımı, makine ve araçların işletme verilerini aktarabilir ve böylece kestirimci bakım yapılır. Kestirimci analitikle benzer şekilde çalışır.

Predictive Maintenance (English)

It operates in a similar fashion with predictive analytics. Using sensors machines and vehicles can transfer operating data and thus allow predictive maintenance.

Prädiktive Wartung (-e) (Deutsch)

Ähnlich verhält es sich mit der prädiktiven Analytik. Mit Sensoren können Maschinen und Fahrzeuge Betriebsdaten übertragen und auf diese Weise eine prädiktive Wartung ermöglichen.

Açıklama:

Kestirimci bakım, statik bakım aralıklarını ortadan kaldırır. Öngörülmeyen çalışmama süresinden kaçınmayı, güvenilir üretim planlamasını ve maksimum makine çalışma süresini güvenceye alır. Gerçek zamanlı verilere dayanarak, üretim sürecine dahil olan makinelerin tüm ilgili parametreleri, akış analizi ile anormallikler bu uygulama kapsamında değerlendirilir. Bir sonraki aşamadaki makine öğrenimi sürecinde, spesifik hata düzenleri ve bir sorunun nedenlerinin zamanında tespit edilmesi için gerekli önlemler alınır.

İlgili Kavramlar:
İş Süreci (Business Process) Kestirimci Analitik (Predictive Analytics), Kestirimci Bakım (Predictive Maintenance), Makine Öğrenmesi (Machine Learning), Sensör (Sensor), Tanı (Diagnostic), Veri Analitiği (Data Analitics), Veri Bilimi (Data Science) Veri Madenciliği (Data Mining), Yapay Zeka (Articficial Intelligence)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
LBBW.DE, www.lbbw.de/articlepage/und..., HELLO INDUSTRIE 4.0 GLOSSARY, www.kuka.com/-/media/kuka-c...