Kestirimci Analitik (Türkçe)

Gelecekteki olayları veya davranışları tahminde kullanılacak modeller geliştirmek için başvurulan bir dizi analitik ve istatistiksel tekniktir.

Predictive Analytics (English)

A range of analytical and statistical techniques used for developing models that may be used to predict future events or behaviors.

Prädiktive Analytik (-e) (Deutsch)

Eine Reihe von analytischen und statistischen Techniken zur Entwicklung von Modellen, mit denen zukünftige Ereignisse oder Verhaltensweisen vorhergesagt werden können.

Açıklama:

Kestirimci analitik; veri madenciliği teknikleri ve kestirimci modellerle birlikte kullanılır. Zaman serileri veya gelişmiş regresyon modelleri de dahil, çok değişkenli analiz tekniklerine dayanır. Bu teknikler, kuruluşların ilişkiler ve eğilimler üzerinde karar vermelerine ve gelecekteki davranışları veya olayları tahmin etmelerine imkan sağlar. Kestirimci analitik, fırsatları görmek ve gerçekçi şekilde değerlendirmek için sayısal bir temel oluşturur.

İlgili Kavramlar:
İş Süreci (Business Process) Kestirimci Analitik (Predictive Analytics), Kestirimci Bakım (Predictive Maintenance), Süreç Madenciliği (Process Mining), Veri Analitiği (Data Analitics), Veri Bilimi (Data Science) Veri Madenciliği (Data Mining)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
TECHOPEDIA.COM, www.techopedia.com/definiti...