Tak ve Çalış (Türkçe)

İki veya daha fazla katılımcı arasında kolayca, birlikte çalışabilirliğin oluşturulması, değiştirilmesi veya sona erdirilmesidir. Not 1: Katılımcıların birlikte çalışabilirliği şartı aranır. Not 2: Minimum çaba, teknolojinin mevcut durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Not 3: Tak ve çalış ile, tak ve üret eş anlamlı veya benzer kavramlardır.

Plug&Work (English)

Setting up, modification or termination of inter-operation between two or more involved parties with minimal effort.Note 1: The interoperability of those involved is assumed. Note 2: The minimum effort can vary depending on the state of the art. Note 3: Plug & play and plug & produce are synonyms or similar terms.

Plug&Work (Deutsch)

Interoperation zwischen zwei oder mehr Beteiligten mit minimalem Arbeitsaufwand herstellen, ändern oder auflösen. Anmerkung 1: Interoperabilität der Beteiligten wird vorausgesetzt. Anmerkung 2: Minimaler Aufwand kann sich je nach Stand der Technik ändern. Anmerkung 3: Plug & Play und Plug & Produce sind Synonyme/ähnliche Begriffe.

Açıklama:

Tak ve çalış, sanayi 4.0 sisteminde birlikte çalışabilirliğin değişik bir yoludur. Özellikle makine ve tesislerin etkileşimindeki anlamsal çözümler esnek, uyumlu ve hızlı bir çalışma için çok önemlidir.

İlgili Kavramlar:
Birlikte Çalışabilirlik (Interoperability), Tak ve Çalış (Plug&Work), Tak ve Üret (Plug and Produce)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...