Fiziksel Dünya (Türkçe)

Gerçekte var olan tüm ögelerin ve bireylerin tamamıdır. Not 1: Gerçek dünya fiziksel dünya ile eş değerdir. Not 2: Yüklenmiş veya bellekteki yazılımlar fiziksel dünyanın bir parçasıdır. Not 3: Mevcut bütünlüğün referans çerçevesi tanımlanmalıdır.

Physical World (English)

Totality of all actually existing items and individuals.Note 1: The real world corresponds to the physical world. Note 2: Software loaded or in memory is part of the physical world. Note 3: The frame of reference of the totality in question must be defined.

Physische Welt (-e) (Deutsch)

Gesamtheit real existierender Gegenstände und Menschen. Anmerkung 1: Reale Welt entspricht physischer Welt. Anmerkung 2:Geladene/im Speicher befindliche Software ist Teil der physischen Welt. Anmerkung 3: Der Betrachtungsrahmen der jeweiligen Gesamtheit muss definiert sein.

Açıklama:

Sanayi 4.0 sisteminin merkezinde fiziksel tüm ögelerin (çalışanlar, makineler, tesisler, ürünler, tedarikçiler vb.) ağ yardımı ile bağlandığı akıllı fabrikalar bulunmaktadır. Ancak, dijital ve analog dünyaların uyumlu bir şekilde yakınlaşması siber fiziksel nesnelerin bir bütün gibi işlenmesine olanak sağlamaktadır.

İlgili Kavramlar:
Fiziksel Dünya (Physical World), Siber Dünya (Cyberworld)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...