Sızma Testi (Türkçe)

Bilgi sistemleri ve destek alanlarında, kurulu güvenlik önlemlerini test etme, ölçme ve geliştirme yöntemidir.

Penetration Test (English)

A method of testing, measuring and enhancing established security measures on information systems and support areas.

Penetrationstest (-r) (Deutsch)

Eine Methode zum Testen, Messen und Verbessern etablierter Sicherheitsmaßnahmen in Informationssystemen und Unterstützungsbereichen.

Açıklama:

Sızma testi, bir kuruluşta, iç ve dış kullanıcılardan gelen kötü niyetli saldırılar 'simüle' edilerek uygulanır. Test sonrasında, tüm sistem potansiyel güvenlik açıkları bakımından incelenir. Test öncesinde hedefler, zaman çizelgesi ve kaynakları gösteren bir plan hazırlanır. Sızma testi, minimum güvenlik ihlali potansiyelini göstermesi, sistem güvenilirliğini garanti etmesi, müşteri bilgilerini korumak için iyi niyetli bir girişim olması nedenleriyle önemlidir.

İlgili Kavramlar:
Sanal Gerçeklik (Virtual Reality), Siber Dünya (Cyberworld), Siber Uzay (Cyberspace)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
TECHOPEDIA.COM, www.techopedia.com/definiti...