Özerk Araçlar (Türkçe)

Özerk araçlar; ulaşım araçları ve robotik kaabiliyetlerin etkileşiminden ortaya çıkan, çevresel sensörler, içerik farkındalığı ve yapay zekayı kullanarak özerk karar veren, gelişen bir teknoloji alanıdır.

Autonomous Vehicles (English)

Autonomous vehicles is an emerging field arising from the interaction of transportation vehicles and robotic capabilities, such as environmental sensors, context awareness and autonomous decision-making using artificial intelligence.

Autonome Fahrzeuge (-e) (Deutsch)

Autonome Fahrzeuge sind ein aufkommendes Gebiet, das sich aus der Interaktion von Transportfahrzeugen und Roboterfähigkeiten wie Umgebungssensoren, Kontextbewusstsein und autonomer Entscheidungsfindung mithilfe künstlicher Intelligenz ergibt.

Açıklama:

Özerk araç sistemi bir bütün olarak sanayi ve toplum üzerinde önemli etkiler yaratacaktır. Bunlar; toplum ve yaşam standartları düzeyinde kaza sayılarının azalması, kullanılan araç sayısının artması, toplu ulaşım merkezlerinde kalabalıkların azalması vb. şekilde özetlenebilir.

İlgili Kavramlar:
İçerik Duyarlı Bilişim (Context Aware Computing), Otomatik Yönlendirmeli Araç Sistemi (Automatic Guided Vehicle System), Özerk Araçlar (Autonomous Vehicles), Özerkleştirme (Autonomization), Robotik (Robotics), Sensör (Sensor), Yapay Zeka (Articficial Intelligence)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
RESEARCHGATE.NET, www.researchgate.net/public...