Örüntü Tanıma (Türkçe)

Veri modellerinin veya veri düzenlerinin tanınmasını vurgulayan bir makine öğrenmesi dalıdır.

Pattern Recognition (English)

A branch of machine learning that emphasizes the recognition of data patterns or data regularities.

Mustererkennung (-e) (Deutsch)

Ein Zweig des maschinellen Lernens, der die Erkennung von Datenmustern oder Datenregelmäßigkeiten betont.

Açıklama:

Örüntü tanıma, makine öğrenmesinin bir alt dalıdır. Girdi verilerini belirli özelliklere göre sınıflandırmayı hedefler. Belirli bir veri setinde, önceden bilinen örüntülerin bulunabileceği “denetimli” veya yeni örüntülerin keşfedildiği “denetimsiz” şekilde uygulanabilir. Örüntü tanıma yoluyla belirli bir veride benzer veri aranırken, örüntü eşleştirme yoluyla tamamen aynı örüntünün bulunması amaçlanır.

İlgili Kavramlar:
Oyun Değiştirici (Game Changer), Yıkıcı İnovasyon (Distruptive Innovation)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
TECHOPEDIA.COM, www.techopedia.com/definiti...