Hizmetlerin Orkestrasyonu (Türkçe)

Belirlenen bir amaç için,her bir hizmetin esnek şekilde ilişkilendirilmesidir. Not: Bu durum planlama safhasında ve/veya çalışma süresinde olabilir.

Orchestration of Services (English)

Flexible connection of individual services for a defined purpose. Note: This can be done during the planning phase and/or at runtime.

Orhestrierung von Diensten (-e) (Deutsch)

Flexibles Verbinden von einzelnen Diensten für einen definierten Zweck. Anmerkung: Dies kann während der Planungsphase und/oder zur Laufzeit erfolgen.

Açıklama:

Dijital dönemde, bilgi teknolojilerinin (BT), hizmetleri tek tek bir araya getirerek, hizmeti bir bütün olarak ortaya çıkarması anlamında kullanılır.

İlgili Kavramlar:
Bulut Bilişim (Cloud Computing), Hızlı Yerleştirme (Rapid Deployment) Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resouce Planning)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...