Toplam Ekipman Etkinliği

Toplam Ekipman Etkinliği (Türkçe)

Üretim verimliliğini ölçen standartdır. Gerçekten verimli olan üretim süresinin yüzdesini belirler.

Overall Equipment Effectiveness (OEE) (English)

The standard for measuring manufacturing productivity. It identifies the percentage of manufacturing time that is truly productive.

Gesamtanlageneffektivität (-e) (Deutsch)

Der Standard zur Messung der Fertigungsproduktivität. Es gibt den Prozentsatz der Fertigungszeit an, der wirklich produktiv ist.

Açıklama:

Toplam ekipman etkinliği (OEE), verimlilik ölçümü yapılacak herhangi bir üretimi, endüstri standartlarıyla, şirket içi ekipmanlarla veya aynı ekipman üzerinde çalışan diğer vardiyalarla kıyaslamak için bir kriter olarak kullanılır. Toplam ekipman etkinliği (OEE), toplam etkili ekipman performansından (TEEP) farklıdır. TEEP, bir işletmede haftanın yedi günü, günde 24 saat çalışıldığında, ne kadar üretim yapılabileceğini ölçerken, OEE, planlanan üretim sürecindeki üretkenlik seviyesini ölçmektedir.

İlgili Kavramlar:
Kıyaslama (Benchmarking), Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resouce Planning), Süreç Madenciliği (Process Mining), Toplam Ekipman Etkinliği (Overall Equipment Effectiveness), Toplam Etkili Ekipman Performansı (Total Effective Equipment Performance)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
OEE.COM, www.oee.com