Optik İletişim (Türkçe)

Bir sinyali uzak uca taşımak için, elektrik akımı yerine ışığın kullanıldığı bir tür iletişimdir.

Optical Communication (English)

Any type of communication in which light is used to carry the signal to the remote end, instead of electrical current.

Optische Kommunikation (-e) (Deutsch)

Jede Art von Kommunikation, bei der Licht verwendet wird, um das Signal anstelle von elektrischem Strom zum entfernten Ende zu übertragen.

Açıklama:

Optik iletişimde, sinyalin hedefe iletilmesi için fiber optik altyapı kullanılır. Optik iletişim bileşenleri; 1. Verici: Elektronik bir sinyali ışık sinyaline dönüştürür ve hedefe iletir. 2. Alıcı: Genellikle foto-elektrik etki kullanarak, ışığı elektriğe dönüştüren bir foto-detektörden oluşur. 3. Fiber Optik: Bir iç kısım, kaplama ve kaplamanın içinde ışığı çekirdek boyunca yönlendiren bir tampondan oluşur. Optik iletişimde; bant genişliği yüksek, iletim kayıpları az, iletim aralığı mükemmeldir. Elektromanyetik müdahale yoktur. Buna karşın, altyapı ve ekipman maliyeti yüksektir.

İlgili Kavramlar:
Büyük Veri (Big Data), Dijital Gölge (Digital Shadow), Kestirimci Analitik (Predictive Analytics), Müşterinin Dijital Alım Evreleri (Digital Customer Journey), Öngörülü Sevkiyat (Anticipatory Shipping), Öngörülü Lojistik (Anticipatory Logistic), Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
TECHOPEDIA, www.techopedia.com/definiti...