Operasyonel Teknoloji (Türkçe)

İşletmedeki fiziksel cihazlar, işlemler ve olayların doğrudan izlenmesi ve/veya kontrolü yoluyla, bir değişikliği algılayan veya değişikliğe yol açan donanım ve yazılımdır.

Operational Technology (OT) (English)

Hardware and software that detects or causes a change through the direct monitoring and/or control of physical devices, processes and events in the enterprise.

Operative Technologie (-e) (Deutsch)

Hardware und Software, die Änderungen durch direkte Überwachung und / oder Steuerung physischer Geräte, Prozesse und Ereignisse im Unternehmen erkennt oder verursacht.

Açıklama:

Operasyonel Teknoloji (OT) ; üretim operasyonlarını yönetmek amacıyla kullanılır. Bilişim teknolojilerinden farklıdır. Farklılıklar; operasyonel, yönetsel ve teknik alanlarda ortaya çıkar. Bilgi teknolojileri, elektronik verinin toplanması, işlenmesi, saklanması, güvence altına alınması ve değiştirilmesi için kullanılan, yazılım, donanım ve diğer ağ sistemleri ile bağlantılı iken; operasyonel teknolojiler üretim, depolama ve dağıtım alanlarında, fiziksel süreçlerin izlenmesi ve kontrolüne odaklanır.

İlgili Kavramlar:
Kimlik (Identity), Oluşum (Entity), Oluşum İlişkiler Modeli (Entity Relationship Model) Oluşum Veri Modeli (Entity Data Model) Öge (Item), Veri Tabanı Yönetim Sistemi (Database Management System)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
THE INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS, Volume G2: Key System Concerns www.iiconsortium.org/