OPC Birleşik Mimari (OPC UA)

OPC Birleşik Mimari (OPC UA) (Türkçe)

Platformdan bağımsız, mimari yapıda, hizmet odaklı veri alışverişi için bir standartdır.

OPC Unified Architecture (OPC UA) (English)

A standard for data exchange as a platform-independent, service-oriented architecture.

OPC Unified Architecture (OPC UA) (Deutsch)

Ein Standard für den Datenaustausch als plattformunabhängige, sevice-orientierte Architecture.

Açıklama:

İlk olarak 1996'da Microsoft önderliğinde, farklı prokollere sahip farklı markalardaki cihazlar arasında sorunsuz bilgi akışı sağlamak için, 'OLE for Process Control' adı altında ortaya çıkmıştır. İlk standart olma özelliği taşımaktadır. Daha sonra, Siemens, General Elektrik, ABB gibi dünya çapında firmaların katılımıyla, 2005'de OPC Vakfı (Open Platform Communications Foundation) kurulmuştur. Böylece platformlar üstü iletişim, veri ve bilgi alışverişi için, uluslararası firmalarca geliştirilen ve uygulanan (de facto) standartlar oluşturulmaktadır. OPC, uluslararası yetkilendirme ve uygunluk güvenlik standartlarını temel alır.

İlgili Kavramlar:
Benzetim (Simulation), Dijital Maturity Endeksi (Digital Maturity Index) Karar Destek Sistemi (Decision Support System) Olay (Event), Olay Yönetimi (Event Management)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
DE.WIKIPEDIA.ORG de.wikipedia.org/wiki/OPC_U...