Açık İnovasyon (Türkçe)

Bir organizasyonun inovasyon için sadece kendi iç bilgileri, imkanları ve kaynakları ile yetinmediği ; fakat aynı zamanda, inovasyonu teşvik etmek için, birden fazla dış kaynak kullandığı durumu ifade eder.

Open Innovation (English)

A situation where an organisation doesn’t just rely on their own internal knowledge, sources and resources for innovation but also uses multiple external sources to drive innovation.

Offene Innovation (-e) (Deutsch)

Eine Situation, in der eine Organisation nicht nur auf sein eigenes internes Wissen, seine eigenen Quellen und Ressourcen für Innovationen angewiesen ist, sondern auch mehrere externe Quellen verwendet, um Innovationen anzutreiben.

Açıklama:

Açık inovasyon; yenilikçiliğin her alanda geliştirilmesi ve hızlandırılması için, bilginin, organizasyon içine ve dışına denetimli şekilde aktarılmasını gerektiren bir çalışma sistemidir. Ürün, hizmet, iş modeli, süreç vb. alanlarda gerçekleşir. Bu sistemde, organizasyon sadece kendi personeli veya ArGe çalışmalarından gelen bilgilerle yetinmez. Aynı zamanda, müşteri geri bildirimi, yayınlanmış patent bilgileri, rakip ve pazar bilgileri vb. şekilde, dış kaynaklardan gelen bilgiler de kullanılır. Bu modeli destekleyen politikalar; ArGe, etkileşim artırma, girişimcilik, bilim, eğitim, insan kaynakları ve rekabet konularına odaklanır.

İlgili Kavramlar:
Açık İnovasyon (Open Innovation), Araştırma ve Geliştirme ArGe (Research and Development) Eğitim (Education) Fikri ve Sınai Mülkiyet (Intellectual Property) Rekabet (Competition) Yaratıcılık (Creativity)

GENEL SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
OXFORD REVIEW.COM, www.oxford-review.com/oxfor...