Eklemeli İmalat (Türkçe)

İstenilen şekil ve boyut elde edilene kadar (3D baskı olarak da bilinir) ardışık ince malzeme tabakaları üst üste yayılarak yapılan katı gövde imalatıdır.

Additive Manufacturing (English)

Manufacture of a solid body by depositing successive thin layers of material, until the desired shape and size are obtained (also called 3D printing).

Additive Fertigung (-e) (Deutsch)

Fertigung eines festen Körpers durch Ablagern aufeinanderfolgender dünner Materialschichten, bis die gewünschte Form und Größe erreicht ist (auch 3D-Druck genannt).

Açıklama:

Hızlı prototipleme ve 3 boyutlu baskı yöntemini esas alan teknolojilerin endüstri ile bütünleşmesini sağlayan üretim yöntemidir. Üretim süreçlerinde ve sistemlerinde bir devrimi temsil eder. Geniş kullanım alanı vardır. 3 Boyutlu dijital model verilerinden faydalanılarak, ardışık malzeme katmanları yayılarak, karmaşık üç boyutlu parçalar kısa sürede üretilebilir. Bu yöntemle üretimde verimlilik artışı, hızlı prototipleme, ürün optimizasyonu, tasarım ve imalat entegrasyonu sağlanabilir. Üretimde kullanılan makina ihtiyacı azaltılabilir. Maliyetler düşürülebilir. Üretim sürecinde genellikle metal, polimer ve seramik malzemeler kullanılır.

İlgili Kavramlar:
Eklemeli İmalat (Additive Manufacturing), Hızlı Prototipleme (Rapid Prototyping), Katmanlı İmalat (Layered Manufacturing) 3 Boyutlu Baskı (3D Printing), 4 Boyutlu Baskı (4D Printing)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
AMRC INDUSTRY 4 DICTIONARY, amrc.co.uk , MANUFACTURING.GOV , www.manufacturing.gov/glossary, ENDUSTRI40.COM, www.endustri40.com/endustri...