Varlık Bilimi (Türkçe)

Kavramsallaştırmanın ifadesidir.

Ontology (English)

A specification of a conceptualization.

Ontologie (-e) (Deutsch)

Eine Spezifikation einer Konzeptualisierung.

Açıklama:

Ontoloji; bilgisayar ve bilgi biliminde söylemin bir bölümünü veya tümünü doğrulayan kavramlar, veriler ve varlıklar arasındaki kategorilerin temsili, resmi adlandırmasını, tanımını, özelliklerini ve ilişkilerini içerir. Bilgisayar bilimi insanın çevresindeki varlıkların sınıflandırılması alanında ontolojiden faydalanır. Bu sınıflandırma ile bir veri modeli ortaya konulur. Yapay zeka , anlam bilimsel ağ, yazılım mühendisliği, biyomedikal bilişim ve bilgi mimarisinde bu modellerden faydalanılır.

İlgili Kavramlar:
Bilgi Mimarisi (Information Architecture) Bilgi Temsili (Knowledge Representation) Biyomedikal Bilişim (Biomedical Informatics) Olay (Event), Öznitelik (Attribute), Varlık Bilimi (Ontology), Yapay Zeka (Articficial Intelligence), Yazılım Mühendisliği (Software Engineering)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ GENEL

Kaynak:
STANFORD UNIVERSITY KNOWLEDGE SYSTEM, www-ksl.stanford.edu/kst/wh...