Bilgisayarlı Nümerik Kontrol

Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (Türkçe)

Makineye bağlı bir mikro bilgisayara gömülü yazılım kullanılarak, makinenin kontrolünü otomatik hale getiren bir yöntemdir.

Computer Numerical Control, CNC (English)

A method for automating control of machine tools through the use of software embedded in a microcomputer attached to the tool.

Computerisierte Numerische Steuerung (-e) (CNC) (Deutsch)

Eine Methode zur Automatisierung der Steuerung von Werkzeugmaschinen durch Verwendung von Software, die in einen an das Werkzeug angeschlossenen Mikrocomputer eingebettet ist.

Açıklama:

Bilgisayarlı nümerik kontrol (CNC) tezgahlarındaki üretim için, cihaza entegre bir mikrobilgisayarda (makine kontrol biriminde) saklanan ve yürütülen, uluslararası bir standart dilde yazılmış özel bir bilgisayar programı kullanılır. Bu şekilde sistemde, doğru, hızlı ve esnek üretim yapılır. CNC sistemi, kıyaslanabilir diğer sistemlere göre, daha fazla bakım gerektirebilir ve daha maliyetli olabilir. Bazı CNC sistemleri, bilgisayar destekli tasarım ve imalat süreçlerini hızlandırabilen yazılım ile bütünleşmiştir. Sistemin, kurumsal kaynak yönetimi ve kurumsal varlık yönetimi yazılımları gibi uygulamalarla birleştirilmesi; uygulama süreçlerini kolaylaştırır, performansı artırır.

İlgili Kavramlar:
Bilgisayar Destekli İmalat (Computer Aided Manufacturing), Bilgisayar Destekli Tasarım (Computer Aided Design), Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resouce Planning), Makine Kontrol Birimi (Machine Control Unit) Mikrobilgisayar (Microcomputer) Nümerik Control (Numerical Control)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
TECHTARHGET.COM , searcherp.techtarget.com/de...