Norm/Standart (Türkçe)

Ürün, sistem, hizmet veya uygulamalar için veya kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin gizliliği ile ilgili; aşağıdaki bilgileri tanımlayan kural, koşul veya gereksinimlerdir. 1. Bileşenlerin sınıflandırılması, 2. Malzemelerin, performansın veya işlemlerin belirtilmesi, 3. Süreçlerin tanımlanması.

Norm/Standard (English)

A rule, condition, or requirement:Describing the following information for products, systems, services or practices: 1. Classification of components, 2. Specification of materials, performance, or operations; or 3. Delineation of procedures; or with respect to the privacy of individually identifiable health information.

Norm/Standard (-r) (Deutsch)

Eine Regel, Bedingung oder Anforderung: Beschreibung der folgenden Informationen für Produkte, Systeme, Dienstleistungen oder Anwendungen: 1. Klassifizierung von Komponenten, 2. Spezifikation von Materialien, Leistung oder Betrieb; oder 3. Abgrenzung der Verfahren; oder in Bezug auf den Privatbereich von individuell identifizierbaren Gesundheitsinformationen.

Açıklama:

Normlar ve standartlar; teknolojinin yaygın olarak kullanılmasına, istenilen özellikte mal ve hizmet üretilmesine, küresel piyasaların uyumlandırılmasında, dijital dönüşümün temellerinin şekillendirilmesinde ve yol haritalarının oluşturulmasında, önemlidir. Dijital dönüşümün norm ve standartlarının oluşturulmasındaki etkinlik ülkelerin küresel rekabet güçlerini artıracaktır.

İlgili Kavramlar:
Endüstriyel İnternet Referans Mimarisi (Industrial Internet Reference Architecture), Sanayi 4.0 Referans Mimari Modeli (Reference Architecture Model Industrie 4.0)

GENEL

Kaynak:
NIST, SP 800-66 Rev. 1 (45 C.F.R., Sec. 160.103), nvlpubs.nist.gov/nistpubs/L...