Belirleyici Olmayan Etkileşim (Türkçe)

Sağlanan bilgiler temelinde gözlemlenebilir, durum geçiş dizinlerinin açık ve net bir şekilde belirlenmediği etkileşimdir. Not: Bir sistem, etkileşim sırasında anlık olarak kendiliğinden hareket ediyorsa veya elde edilen bilgilere dayanmayan seçimle birçok alternatif davranış gösterebiliyorsa, bu durum söz konusudur.

Non Deterministic Interaction (English)

Interaction in which the state transition that can be observed is not unambiguously determined due to the information received. Note: This is the case if a system behaves spontaneously in an interaction or can show several alternative behaviours, the choice of which is not determined by the information received.

Nichtdeterministische Interaktion (-e) (Deutsch)

Interaktion, bei der der beobachtbare Zustandsübergang aufgrund der empfangenen Informationen nicht eindeutig festgelegt ist. Anmerkung: Dies ist der Fall, wenn sich ein System in einer Interaktion spontan verhält oder es mehrere alternative Verhalten zeigen kann, deren Auswahl nicht durch die empfangene Information festgelegt wird.

Açıklama:

Bilgi ve verinin alışverişinde, işlenmesinde, iletişimde, etkileşimde, eşleşmede ve duruma yönelik odaklanmada, belirleyici olmayan etkileşimler oluşabilir. Bu durumda, sistemlerarası bilgi trafiği ve işlenmesi gözden geçirilebilir.

İlgili Kavramlar:
Belirleyici Olmayan Etkileşim (Non Deterministic Interaction), Dikey Etkileşim (Vertical Interaction), Etkileşim (Interaction), Etkileşim Alanı (Interaction Domain) Etkileşim Modeli (Interaction Model) Etkileşim Yönetimi (Interaction Management) İnsan Makine Etkileşimi (Human Machine Interaction), Makineden Kişiye (Machine To Person) Yatay Etkileşim (Horizontal Interaction)

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...