Ağ Performansı Testi

Ağ Performansı Testi (Türkçe)

Bir bilgisayar ağının performansını nicel veya nitel olarak ölçmek için kullanılan herhangi bir işlemdir.

Network Performance Test (English)

Any process that is used to quantitatively or qualitatively measure the performance of a computer network.

Netzwerk-Performance Test (-r) (Deutsch)

Jeder Prozess, mit dem die Leistung eines Computernetzwerks quantitativ oder qualitativ gemessen wird.

Açıklama:

Ağ performans testi; ağın performansını ve hizmet kalitesini tanımlamak için, belirli ölçümleri yaparak, işlemleri ve süreçleri test eder. Bunlar; genellikle, ağın bağlantı hızı, işlem hacmi, veri indirme ve yükleme hızı, veri ve ağ güvenlik ölçümleridir. Bu test ve ölçüm sonrasında, ağın; kullanıcıya ve veri iletişimine ne kadar duyarlı, yüksek performanslı ve güvenli olduğu belirlenir.

İlgili Kavramlar:
Ağ Bakımı (Network Maintenance) Ağ Hazırlama (Network Provisioning) Ağ İşletimi (Network Operation) Ağ Performans Testi (Network Performance Test) Ağ Yönetimi (Network Management), Geniş Alan Ağı (Wide Area Network) Yerel Alan Ağı (Local Area Network)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
TECHOPEDIA, www.techopedia.com/definiti...