Ağ Dayanıklılığı (Türkçe)

Bir ağın beklenen düzeyde performans sağlama veya başarısızlıklardan sonra verimliliğini koruma yeteneğidir.

Network Robustness (English)

The ability of a network to deliver an anticipated level of performance , or to maintain its efficiency after failures.

Netzwerksrobustheit (-e) (Deutsch)

Die Fähigkeit eines Netzwerks, ein erwartetes Leistungsniveau zu fördern oder seine Effizienz nach Ausfällen aufrechtzuerhalten.

Açıklama:

Terim, bir ağ yapısında arızalar meydana geldiğinde, ağın ne ölçüde çalışmaya devam ettiğini ve aksaklıkların nasıl önlenebileceğinin araştırılmasını amaçlamaktadır.

İlgili Kavramlar:
Ağ Bakımı (Network Maintenance) Ağ Dayanıklılığı (Network Robustness), Ağ Hazırlama (Network Provisioning) Ağ İşletimi (Network Operation) Ağ Performans Testi (Network Performance Test) Ağ Yönetimi (Network Management)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
SPRINGEROPEN.COM, computationalsocialnetworks...