Otomasyon (Türkçe)

Minimum insan girdisi ile sonuç elde etmek için teknolojinin, programların, robotik veya süreçlerin uygulanmasıdır.

Automation (English)

The application of technology, programs, robotics or processes to achieve outcomes with minimal human input.

Automatisierung (-e) (Deutsch)

Die Anwendung von Technologie, Programmen, Robotik oder Prozessen, um Ergebnisse mit minimalem menschlichem Aufwand zu erzielen.

Açıklama:

Verimlilik artışı, çıktı miktarındaki artış ve işgücü yoğunluğuna ilişkin paylaşım yüzdeleri temel alınarak otomasyon düzeyi belirlenir. Otomasyon sistemlerinde işgücü yoğun ise, buna yarı otomasyon ; makine gücü yoğun ise, buna tam otomasyon denir.

İlgili Kavramlar:
Bileşen Nesne Modeli (Component Object Model) Dağıtık Bileşen Nesne Modeli (Distributed Component Object Model) Dağıtık Kontrol Sistemleri (Distributed Control Systems) Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama (Supervisory Control and Data Acquisition), Dinamik Veri Değişimi (Dynamic Data Exchange) Nesne Bağlama ve Gömme (Object Linking and Embedding) OPC Birleşik Mimari (OPC Unified Architecture) Programlanabilir Mantık Denetleyicisi (Programmable Logic Controller), Sanayi 4.0 Referans Mimari Modeli (Reference Architecture Model Industrie 4.0)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
IBM.COM, www.ibm.com/topics/automation