Nöromorfik Bilişim

Nöromorfik Bilişim (Türkçe)

Canlıların sinir sistemlerine benzer nöro-biyolojik mimarileri taklit etmek için, elektronik analog devreleri, dijital devrelerle tümleştiren sistemlerdir.

Neuromorphic Computing (English)

Systems integrate electronic analog circuits with digital ones to mimic neuro-biological architectures similar to those of nervous systems of living beings.

Neuromorphic Computing (-s) (Deutsch)

Systeme integrieren elektronische analoge Schaltkreise mit digitalen Schaltkreisen, um neurobiologische Architekturen nachzubilden, die denen des Nervensystems von Lebewesen ähnlich sind.

Açıklama:

Nöromorfik bilişim; biyoloji, fizik, matematik, bilgisayar bilimi ve elektronik mühendisliğinden, görme sistemleri, baş-göz sistemleri, işitme işlemcileri ve otonom robotlar , fiziksel mimari ve tasarım gibi alanlarda yapay sinir sistemlerinin oluşturulmasına ilham veren disiplinlerarası bir alandır.

İlgili Kavramlar:
Bilişsel Bilişim (Cognitive Computing), Nöromorfik Bilişim (Neuromorphic Computing), Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Networks)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
ATOS.NET, atos.net/content/mini-sites...