Doğal Dil İşleme (Türkçe)

Bilgisayar ve insan dilleri arasında dönüştürme yöntemidir.

Natural Language Processing (NLP) (English)

A method to translate between computer and human languages.

Natürliche Sprachverarbeitung (-e) (Deutsch)

Eine Methode zum Übersetzen zwischen Computer- und Menschensprachen.

Açıklama:

Kavram yapay zekâ ve dilbilim alt kategorisinde yer alır. Metin sınıflandırma ve gruplandırma, adlandırılmış varlıkları tanıma, konuşma bölümünü etiketleme, anlamsal ayrıştırma ve soru yanıtlama, yorumlama, dil üretme ve özetleme, tercüme, ses ve karakter tanıma, yazım denetimi, vb. alanlarda kullanılır.

İlgili Kavramlar:
Dil Bilimi (Linguistics) Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing), Semantik (Semantics), Varlık Bilimi (Ontology), Yapay Zeka (Articficial Intelligence)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
TECHOPEDIA.COM, www.techopedia.com