Model Dünyası (Türkçe)

Bilgi dünyasındaki bütün meta belgelerin, planların ve tanımlamaların tümüdür.

Model World (English)

Totality of all meta documents, plans and descriptions in the information world.

Modellwelt (-e) (Deutsch)

Gesamtheit aller Metadokumente, Pläne und Beschreibungen in der Informationswelt.

Açıklama:

Elde edilen tüm veri ve bilgiler ile çalışma dünyasında üretilen bilgi ve belgelerin eklenmesiyle oluşan bilgi hazinesidir.

İlgili Kavramlar:
Arşiv Dünyası (Archive World), Durum Dünyası (State World), Fiziksel Dünya (Physical World), Model Dünyası (Model World)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...