Artırılmış Gerçeklik (Türkçe)

Görsel ögeler, ses veya diğer duyusal uyaranlar kullanılarak yaratılan, gerçek fiziksel dünyanın gelişmiş bir sürümüdür.

Augmented Reality (AR) (English)

An enhanced version of the real physical world through the use of visual elements, sound or other sensory stimuli.

Erweiterte Realität (-e) (Deutsch)

Eine verstärkte Version der realen physischen Welt durch die Verwendung von visuellen Elementen, Ton oder anderen sensorischen Anregungen.

Açıklama:

Artırılmış gerçeklik, fiziksel dünyadaki gerçekliklerin yapay ögeler kullanılarak zenginleştirilmesi ve arttırılmasını içermektedir. Artırılmış gerçeklik; eğitim, güvenlik, savunma, tıp, reklamcılık, sanat, oyun geliştirme, dekorasyon gibi pek çok alanda kullanılmaktadır.

İlgili Kavramlar:
Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality), Dijital İkiz (Digital Twin), Gelişmiş Artırılmış Gerçeklik (Enhanced Augmented Reality) Genişletilmiş Gerçeklik (Extended Reality) Karma Gerçeklik (Mixed Reality), Sanal Gerçeklik (Virtual Reality)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
INVESTOPEDIA.COM, www.investopedia.com/terms/...