Mobilite (Türkçe)

Daha hızlı üretim ve müşteri odaklı ürünler için daha fazla esnekliktir.

Mobility (English)

Greater flexibility for both faster manufacturing and customized products .

Mobilität (-e) (Deutsch)

Mehr Flexibilität für schnellere Fertigung und kundenspezifische Produkte.

Açıklama:

Gelecekteki üretim; daha hızlı ve müşteri odaklı üretim ve özelleştirilmiş ürünler için daha fazla esneklik gerektirecektir. Endüstriyel ortamda daha fazla esneklik yaratmak için vazgeçilmez ön koşul, daha fazla hareketliliktir. Üretimde hızlanmak ve özelleştirilmiş ürünler üretmek için, periyodik veya kalıcı hareketlilik gerektiren düzenlemelere ihtiyaç duyulur. Bu çerçevede, akıllı ve özerk hareket edebilen platformlar ve otomasyon sistemleri, robotik çözümler ve esnek üretim süreçleri önem kazanır .

İlgili Kavramlar:
Akıllı Fabrika (Smart Factory), Akıllı Üretim (Smart Production), Esneklik (Flexibility), Esnek Üretim (Flexible Production) Mobilite (Mobility), Müşteri Odaklı (Customized), Robotik (Robotics)

Kaynak:
TECHTERMS.COM, techterms.com/definition/mi... , HELLO INDUSTRIE 4.0 GLOSSARY, www.kuka.com/-/media/kuka-c...