Mikroişlemci (Türkçe)

Bir bilgisayar sisteminin kendisine verilen mantıksal komutları yürüten ve yöneten merkezi birimi; bilgisayar işlemleriyle ilgili komutları ve görevleri gerçekleştiren bileşendir.

Microprocessor (English)

The central unit of a computer system that executes and manages the logical instructions passed to it; a component that performs the instructions and tasks involved in computer processing.

Mikroprozessor (-r) (Deutsch)

Die Zentraleinheit eines Computersystems, die die an sie weitergegebenen logischen Anweisungen ausführt und verwaltet; Eine Komponente, die die Anweisungen und Aufgaben für die Computerverarbeitung durchführt.

Açıklama:

Mikroişlemcinin yapısında; kaydediciler, aritmetik ve mantık birimi, zamanlama ve kontrol birimi bulunur. Mikroişlemci, bir bilgisayar sisteminin, mantıksal ve hesaplama görevlerini yapmak üzere tasarlanmış en önemli parçasıdır. Genellikle, belirli bir süre içinde işleyebilecekleri komut sayısı 'megahertz' cinsinden ölçülen saat hızı ve komut başına kullanılan 'bit' sayısına göre sınıflandırılır. Mikroişlemci ve mikrodenetleyiciler bellek kullanımı açısından Von Neuman ve Harvard olarak adlandırılan iki mimariden biri üzerine tasarlanırlar.

İlgili Kavramlar:
Aritmetik Mantık Ünitesi (Arithmetic Logic Unit) Bilgisayar Mimarisi (Computer Architecture) Çip (Chip), Merkezi İşlem Birimi (Central Processing Unit) Mikroişlemci (Microprocessor)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
TECHOPEDIA.COM, www.techopedia.com/definiti...