İmalat Yürütme Sistemi (Türkçe)

Fabrika ortamındaki karmaşık üretim sistemlerini ve veri akışlarını birbirine bağlayan, izleyen ve kontrol eden bir bilgi sistemidir

Manufacturing Execution System (MES) (English)

An information system that connects, monitors and controls complex manufacturing systems and data flows on the factory floor.

Produktionsleitsystem (-s) (Deutsch)

Ein Informations system, das komplexe Fertigungssysteme und Datenflüsse in der Fabrik verbindet, überwacht und steuert.

Açıklama:

Gerçek zamanlı olarak, üretim yönetimini ve kontrolünü sağlayan sistemlerdir. Bu sistemler işletim, makine ve personel dağıtım verilerini kaydeder ve birbiriyle bağlantılandırır. Genellikle, tesisteki tüm ek otomasyon sistemlerine bağlanır. Veri toplama, zamanlama, personel ve kaynak yönetimi, süreç yönetimi, performans analizi, doküman yönetimi vb. alanlara odaklanır. Amaç, üretim süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak ve üretim çıktısını iyileştirmektir.

İlgili Kavramlar:
İmalat İşlemleri Yönetimi (Manufacturing Operations Management) İmalat Yürütme Sistemi (Manufacturing Execution System), Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resouce Planning), Süreç Madenciliği (Process Mining)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
GUIDE TO IoT TERMINOLOGY, Key Terms of Digitalization and Industry 4.0 www.LBBW.DE, www.lbbw.de/articlepage/und...