Bildiri (Türkçe)

Bir sanayi 4.0 bileşeninin işlevsel olan ve olmayan özellikleri hakkında, dışarıdan ulaşılan, tanımlı, üst bilgi kümesidir. Not: Bildiri terimi, bilişim dalındaki bildiri ile benzer kabul edilebilir.

Manifest (English)

Externally accessible defined set of meta-information, which provides information about the functional and non-functional properties of the I4.0 Component. Note: The manifest can be regarded as similar to the manifest in computer science.

Manifest (-s) (Deutsch)

Extern zugänglicher definierter Satz von Metainformationen, der Auskunft über die funktionalen und nicht funktionalen Eigenschaften der I4.0-Komponente gibt. Anmerkung: Das Manifest kann ähnlich zum Manifest in der Informatik betrachtet werden.

Açıklama:

Kavram, sanayi 4.0 kapsamında bir içindekiler listesi gibi yorumlanabilir. Örneğin; yönetim katmanının tüm bilgileri, verileri ve işlevleri listesi, vb.

İlgili Kavramlar:
Beşinci Nesil Kablosuz Ağ (Fifth Generation Wireless Network) Bildiri (Manifest)

GENEL

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...