Lojistik 4.0 (Türkçe)

Merkezi olmayan karar verme yapıları ile bilgi teknolojileri aracılığıyla süreçlerin, nesnelerin, tedarik zinciri ortaklarının ve müşterilerin ağa bağlanması ve entegrasyonudur.

Logistic 4.0 (English)

The networking and interlinking of processes, objects, supply chain partners and customers through information and communication technologies (ICT) with decentralized decision-making structures.

Logistik 4.0 (-e) (Deutsch)

Die Vernetzung und Verkettung von Prozessen, Objekten, Lieferkettenpartnern und Kunden durch Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) mit dezentralen Entscheidungsbildungsstrukturen.

Açıklama:

Lojistik, sanayi 4.0 döneminin en çok etkilenen sektörüdür. Dijital dönemde iş faaliyetlerinin hemen hepsi firmanın tek taraflı karar süreçleri dışında, işbirliği ortaklarıyla oluşmaya başladığından, iç ve dış lojistik faaliyetleri de tüm ortaklarla ilişki ve etkileşim içerisinde gelişmektedir.

İlgili Kavramlar:
Dijital Tedarik Zinciri (Digital Supply Chain), Lojistik 4.0 (Logistic 4.0), Otomatik Yönlendirmeli Araç Sistemi (Automatic Guided Vehicle System), Öngörülü Lojistik (Anticipatory Logistic), Tedarik Zinciri (Supply Chain)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
WIRTSCHAFTLEXIKON.GABLER.DE, wirtschaftslexikon.gabler.d...