İnsansız Üretim (Karanlık Üretim)

İnsansız Üretim (Karanlık Üretim) (Türkçe)

Bilgisayar tarafından kontrol edilen, çalıştırmak veya denetlemek için insan gücüne ihtiyaç duyulmayan üretim yöntemi veya sürecini ifade eder.

Lights out Manufacturing (Dark Production) (English)

Describing a machine or manufacturing process that is controlled by a computer and does not need a human to be present in order to operate or supervise it.

Lights out Fertigung (-e) (Menschenleere Fabriken) (Deutsch)

Beschreibung einer Maschine oder eines Fertigungsprozesses, der von einem Computer gesteuert wird und für dessen Betrieb oder Überwachung kein Mensch anwesend sein muss.

Açıklama:

Karanlık üretimde; sürekli çalışan makinalarla kesintisiz 24 saat üretim yapmak, üretim sürecinde daha az kusurlu parça elde etmek, yatırım, bakım, onarım maliyetlerini düşürmek, insan gücünün ArGe gibi verimli alanlarda kullanılmasını sağlamak mümkündür. Bu ortamlarda, enerji maliyetlerinin düşük olduğu zaman dilimlerinde de çalışılabilmesi nedeniyle, işletme maliyetleri düşürülebilir; hızlı ve verimli üretime bağlı rekabet gücü artışı sağlanabilir.

İlgili Kavramlar:
Akıllı Fabrika (Smart Factory), İnsansız Otomasyon (Lights out Automation) İnsansız Teknoloji (Lights out Technology) İnsansız Üretim /Karanlık Üretim (Lights out Manufacturing / Dark Production)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
MACMILLANDICTIONARY.COM , www.macmillandictionary.com...