Yaşam Döngüsü (Türkçe)

Bir nesnenin oluşumundan yok oluşuna kadar süren kesintisiz süreçlerdir.

Lifecycle (English)

Continuous number of processes which an item passes from creation to dissolution.

Lebenszyklus (-r) (Deutsch)

Ununterbrochene Folge von Prozessen, die ein Gegenstand von seinem Entstehen bis zu seinem Vergehen durchläuft.

Açıklama:

Bir ürünün yaşam döngüsü, değer zincirinin yeniden oluşturulmasında önemli rol oynar.

İlgili Kavramlar:
Dijital İkiz (Digital Twin), Kestirimci Bakım (Predictive Maintenance), Müşteri Odaklı (Customized)

GENEL

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...