Öğrenme Fabrikası

Öğrenme Fabrikası (Türkçe)

Deneysel ve probleme dayalı öğrenmeyi vurgulayan öğretim düşüncesine dayanan öğrenme ortamıdır.

Learning Factory (English)

Learning environment based on a didactical concept emphasizing experimental and problem-based learning.

Lernfabrik (-e) (Deutsch)

Lernumgebung beruhend auf einem didaktischen Konzept, das experimentelles und problembasiertes Lernen betont.

Açıklama:

Ürün yaratma ve kapasite geliştirme sürecine doğrudan katkı sağlamayı amaçlar. Model fabrikalar kavramı da benzer amaçla kullanılabilir.

İlgili Kavramlar:
Bildiri (Manifest), Bireysel Kavram (Individual Concept), Örnek (Instance), Prototipleme (Prototyping) Ürün Örneği (Product Instance)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LEARNING FACTORIES, ialf-online.net