Öğrenme Fabrikası

Öğrenme Fabrikası (Türkçe)

Deneysel ve probleme dayalı öğrenmeyi vurgulayan öğretim düşüncesine dayanan öğrenme ortamıdır.

Learning Factory (English)

Learning environment based on a didactical concept emphasizing experimental and problem-based learning.

Lernfabrik (-e) (Deutsch)

Lernumgebung beruhend auf einem didaktischen Konzept, das experimentelles und problembasiertes Lernen betont.

Açıklama:

Gerçek üretim sistemlerinin ve değer zincirlerinin bir kopyası olan karmaşık öğrenme ortamlarıdır. Bu altyapıları kullanan katılımcılar, uygulamalı şekilde deneyimlere dayalı bir öğrenme sürecine girerler. Öğrenme fabrikaları, ürün yaratma ve kapasite geliştirme sürecine doğrudan katkı sağlamayı hedeflerler. Model fabrika kavramı da benzer amaçla kullanılabilir.

İlgili Kavramlar:
Bildiri (Manifest), Bireysel Kavram (Individual Concept), Örnek (Instance), Prototipleme (Prototyping) Ürün Örneği (Product Instance)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LEARNING FACTORIES, ialf-online.net