Yalın Üretim (Türkçe)

Tüm iş faaliyetlerinde üretim faktörlerinin, işletme araçlarının, personelin, malzemelerin, planlama ve organizasyonun ekonomik ve zaman tasarruflu kullanımıdır.

Lean Production (English)

The economical and time-efficient use of the production factors operating resources, personnel, materials, planning and organization in all corporate activities.

Lean Production (-e) (Deutsch)

Der sparsame und zeiteffiziente Einsatz der Produktionsfaktoren Betriebsmittel, Personal, Werkstoffe, Planung und Organisation bei allen Unternehmensaktivitäten.

Açıklama:

Üretim sistemindeki atıkları ortadan kaldırmak, maliyetleri düşürmek amacıyla kullanılır. Bu yöntemde, düzensiz veya aşırı iş yüklerinden kaynaklanan atıklar dikkate alınır. Üretilen değeri artırmak ve maliyetleri düşürmek için atıklar azaltılır veya dönüştürülür.Yalın üretim çalışma prensipleri, yalın imalat için de geçerlidir.

İlgili Kavramlar:
Bilgisayar Destekli İmalat (Computer Aided Manufacturing), Yalın İmalat (Lean Manufacturing) Yalın Üretim (Lean Production) Yalın Yönetim (Lean Management)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
WIRTSCHAFTSLEXIKON.GABLER wirtschaftslexikon.gabler.d...