Anahtar Performans Göstergesi

Anahtar Performans Göstergesi (Türkçe)

Hedeflenen sonuca doğru ilerlemek için kullanılan anahtar göstergelerdir.

Key Performance Indicator (KPI) (English)

Key indicators of progress toward an intended result.

Leistungskennzahl (-e) (Deutsch)

Schlüssel-Kennzahl für den Fortschritt in Richtung eines beabsichtigten Ergebnisses.

Açıklama:

Stratejik ve operasyonel iyileştirme için odaklanma amacıyla kullanılır. Çalışma alanlarına göre farklılaşabilen anahtar performans göstergeleri, karar mekanizması için analitik bir temel oluşturur. Bir işletmenin büyüme hedefine ilişkin anahtar performans göstergelerinden bazıları; büyüme, kâr marjı, nakit akışı tahmini, gelir artış oranı vb.

İlgili Kavramlar:
Anahtar Performans Göstergesi (Key Performance Indicator), Karar Verme Sistemleri (Decision Making Systems) Siber Fiziksel Ürün Servis Sistemi (Cyber Physical Product Service System)

GENEL

Kaynak:
KPI.ORG, kpi.org/KPI-Basics