Kaizen (Türkçe)

Sürekli süreç iyileştirmeye odaklanma pratiğidir.

Kaizen (English)

Practice of focusing on continuous process improvement.

Kaizen (-s) (Deutsch)

Praxis der Konzentration auf kontinuierliche Prozessverbesserung.

Açıklama:

Sürekli süreç iyileştirme anlamına gelen bir yaklaşımdır. Öncelikli amacı; üretim sürecindeki küçük ancak, etkili değişiklerle süreci iyileştirmektir. Bu yaklaşımda; sonuçlar sürece bağlı olduğu için, üretimde sürece öncelik veren bir iyileştirme yöntemi benimsenir. Bu yöntemde; kısa dönemde sonuçlar, uzun dönemde süreçler iyileşir. Kaizen'de çalışan niteliği önemlidir. Çalışanlardaki iyileşme ile takım çalışmaları da iyileşir.

İlgili Kavramlar:
Tam Zamanında Tekniği (Just In Time Technique), Yalın Üretim (Lean Production)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
KAIZEN INSTITUTE www.kaizen.com/home.html