Öznitelik (Türkçe)

Bir özelliğin, bilgi teknolojilerindeki temsilidir.

Attribute (English)

Representation, in information technology, of a property.

Attribut (-s) (Deutsch)

Informationstechnische Repräsentation eines Merkmals.

Açıklama:

Dijital dönüşüm, maddi yatırımların yanında, yeni bir firma içi ve dışı çalışma kültürünü, yönetim anlayışını ve uygulamasını zorunlu kılmaktadır. Dijital dönüşümle; dışa açık çalışma kültürü, birlikte yenilikçilik, müşteri odaklı hızlı ve esnek üretim, veri toplama ve işleme vb. konular önem kazanmaktadır.

İlgili Kavramlar:
Akıllı Eğitim (Smart Education) Bilgi Teknolojisi (Information Technology) Çok Disiplinli Eğitim Sitemi (Multi Disciplinary Education System) Özellik (Property), Öznitelik (Attribute), Öznitelik Modeli (Attribute Model)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...