Görünmez Bilgisayar (Türkçe)

Gelecekteki olası bir durum olarak, bilinçli kullanım olmaksızın, ihtiyaçlara cevap veren bilgisayarlarla çevrileceğimiz, yaygın bilişim karakteristiğidir.

Invisible Computer (English)

A characteristic of pervasive computing, the possible future state in which we will be surrounded by computers everywhere in the environment that respond to our needs without our conscious use.

Unsichtbarer Computer (-r) (Deutsch)

Ein Merkmal von Pervasivem Computerwesen, dem möglichen zukünftigen Zustand, in dem wir überall von der Computer-Umwelt umgeben sein werden, die ohne unseren bewussten Gebrauch auf unsere Bedürfnisse reagieren.

Açıklama:

Konuşma tanıma, sohbet robotları, genişletilmiş, artırılmış, sanal, karma gerçeklik ve ileri makine öğrenimi gibi teknolojilerin yükselişiyle, günlük yaşamlarımıza derinden ve doğal olarak entegre olan cihazlar günümüzde ulaşılabilir hale gelmiştir. Görünmez bilgisayarlar, zamanla, bilişim teknolojilerini ve altyapılarını da görünmez hale getirecektir.

İlgili Kavramlar:
Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality), Genişletilmiş Gerçeklik (Extended Reality) Görünmez Bilgisayar (Invisible Computer), Karma Gerçeklik (Mixed Reality), Makine Öğrenmesi (Machine Learning), Sanal Gerçeklik (Virtual Reality), Sohbet Robotları (Chatbots), Şeffaf Bilişim (Transparent Computing) Yaygın Bilişim (Ubiquitous Computing)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
TECHTARGET.COM, whatis.techtarget.com/defin...