Birlikte Çalışabilirlik (Türkçe)

Çeşitli bileşenlerin, sistemlerin, teknolojilerin veya kuruluşların özel bir amaç için etkin bir şekilde, birlikte çalışma becerisidir. Not: Birlikte çalışma, uygulamalı bir iş birliğidir.

Interoperability (English)

Ability of different components, systems, technologies, or organizations to actively work together for a specific purpose. Note: Interoperation is collaboration put into practice.

Interoperabilität (-e) (Deutsch)

Fähigkeit zur aktiven, zweckgebundenen Zusammenarbeit von verschiedenen Komponenten, Systemen, Techniken oder Organisationen. Anmerkung: Interoperation ist realisierte Zusammenarbeit.

Açıklama:

Bağımsız sistemlerin ağ ile bağlanması, gerçek zamanlı veri toplanması, analizi ve kullanılması, üretimin kontrol edilmesi, ürünün geliştirilmesi ve kişilerin tüm bu sisteme dahil olup sorunsuz birlikte çalışabilmesidir. Dijital dönemin, işlevsellik derecesi en yüksek konusudur.

İlgili Kavramlar:
Birlikte Çalışabilirlik (Interoperability), Birlikte Çalışabilirlik Testi (Interoperability Testing) Nesnelerin İnterneti (Internet of Things), Sanayi 4.0 (Industry 4.0), Sistem Entegrasyonu (System Integration)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...