Her Şeyin İnterneti (Türkçe)

Nesnelerin Interneti (IoT) gibi sadece nesnelerden değil, ayrıca verilerden, süreçlerden ve insanlardan oluşan yapıdır.

Internet of Everything (IoE) (English)

Unlike IoT, it is made up not only of things, but also of data, processes and people.

Internet von Allem (-s) (IoE) (Deutsch)

Im Gegensatz zum IoT besteht es nicht nur aus Dingen, sondern auch aus Daten, Vorgängen und Menschen.

Açıklama:

Herşeyin interneti, insan, süreç, veri ve nesneleri internet üzerinden akıllı şekilde bir araya getirerek, yeni kazanımlar sağlanmasını amaçlar. Herşeyin internetinde; genel veya özel ağlar üzerinden, standart protokollerle bağlantılı milyarlarca unsur ve çevresiyle ilgili durum bilgileri, sensörler yoluyla kaydedilir.Elde edilen sonuca göre, akıllı süreçler yürütülür.

İlgili Kavramlar:
Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (Industrial Internet of Things), Herşeyin İnterneti (Internet of Everything) Nesnelerin İnterneti (Internet of Things), Sanayi 4.0 (Industry 4.0)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
GUIDE TO IOT TERMINOLOGY, www.telenorconnexion.com/io..., OTOCOD.COM, otokod.com/tr/her-seyin-int...