Arayüz (Türkçe)

Diğer işlevsel birimlere bağlanabilen bir işlevsel birimin tanımlanmış bağlantı noktasıdır. Not 1: “Tanımlanmış“ kavramından, bir bağlantı noktasının gereksinimleri ve güvenlik özelliklerinin açıklanması anlaşılır. Not 2: İşlevsel birimlerin arayüzleri arasındaki bağlantı da arayüz olarak adlandırılır. Not 3: Bilgilerin tanımlanmış alışverişleri bilgi sistemi içerisinde bu noktada gerçekleşir. Not 4: Bir arayüz, yapılacak bağlantıya belirli gereksinimleri yerleştirir. Not 5: Bir arayüz, belirli özelliklere sahip olmalıdır.

Interface (English)

Defined connection point of a functional unit which can be connected to other functional units. Note 1: “Defined” means that the requirements and the assured properties of this connection point are described. Note 2: The connection between the interfaces of function units is also called an interface. Note 3: In an information system, the defined exchange of information takes place at this point. Note 4: An interface places certain requirements on the connection that is to be made. Note 5: An interface demands certain features.

Schnittstelle (-e) (Deutsch)

Definierte Verbindungsstelle einer Funktionseinheit, über die diese mit anderen Funktionseinheiten verbunden werden kann. Anmerkung 1: Unter „definiert“ ist zu verstehen, dass die Anforderungen und Zusicherungsmerkmale dieser Verbindungsstelle beschrieben sind. Anmerkung 2: Die Verbindung zwischen den Schnittstellen von Funktionseinheiten wird ebenfalls als Schnittstelle bezeichnet. Anmerkung 3: In einem Informationssystem erfolgt an dieser Stelle der definierte Austausch von Information. Anmerkung 4: Eine Schnittstelle stellt bestimmte Anforderung an die einzugehende Verbindung. Anmerkung 5: Eine Schnittstelle fordert bestimmte Eigenschaften.

Açıklama:

Müşteri odaklı özel üretim, esnek üretim, seri üretim, akıllı ürün vb. dijital dönem faaliyetlerinde büyük miktarda veri girişleri ve sınırları da aşabilen geniş çaplı işletme dışı işbirliği, sağlıklı ve çok fonksiyonlu donanım arayüz sistemini zorunlu kılmaktadır. Güvenli bir çalışma ortamı bu şekilde oluşturulur.

İlgili Kavramlar:
Akıllı Ürün (Smart Product), Arayüz (Interface), Esnek Üretim Sistemi (Flexible Manufacturing System) Evrensel Makine Teknoloji Arayüzü (Universal Machine Technology Interface) İnsan Makine Arayüzü (Human Machine Interface), Müşteri Odaklı (Customized)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...