Etkileşim (Türkçe)

İki veya daha fazla oluşumun birbiriyle ilişkili faaliyetleridir. Not: Bir etkileşim, örnek olarak; belirleyici, belirleyici olmayan, eş zamansız, eş zamanlı, durumu belirli veya durumu belirsiz olabilir.

Interaction (English)

Related actions of two or more entities. Note: An interaction can be, for example, deterministic, non-deterministic, asynchronous, synchronous, stateful or stateless.

Interaktion (-e) (Deutsch)

Aufeinander bezogenes Handeln zweier oder mehrerer Entitäten. Anmerkung: Eine Interaktion kann z. B. deterministisch, nicht deterministisch, asynchron, synchron, zustandsbehaftet oder zustandslos sein.

Açıklama:

Dijital dönem iletişim ağ sisteminde, iki veya daha fazla oluşumun etkileşimleri ile, olay ve olaylar zincirleri ortaya çıkmaktadır. Özellikle, insan ve makine etkileşimi önem kazanmaktadır. Bu nedenle, sistemlerin insanlara uyumu öne çıkmaktadır.

İlgili Kavramlar:
Etkileşim (Interaction), Etkileşim Alanı (Interaction Domain) Etkileşim Modeli (Interaction Model) Etkileşim Yönetimi (Interaction Management) İnsan Makine Etkileşimi (Human Machine Interaction), Makineden Kişiye (Machine To Person)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...