Akıllı Otomasyon (Türkçe)

Hızlı, uçtan uca iş süreci otomasyonunu güçlendiren ve dijital dönüşümü hızlandıran; robotik süreç otomasyonu ve yapay zeka teknolojilerinin birlikteliğidir.

Intelligent Automation (English)

A combination of Robotic Process Automation (RPA) and artificial intelligence (AI) technologies which together empower rapid end-to-end business process automation and accelerate digital transformation.

Intelligente Automatisierung (-e) (Deutsch)

Eine Kombination aus Robotergesteuerter Prozessautomatisierung (RPA- Robotic Process Automation) und KI-Technologien (Artificial Intelligence Technologies), die zusammen eine schnelle End-to-End-Automatisierung von Geschäftsprozessen ermächtigen und die digitale Transformation beschleunigen.

Açıklama:

Akıllı otomasyon; ön ve arka ofis iş süreçleri de dahil olacak şekilde, tüm otomasyon aşamalarını (keşif, otomasyon, optimizasyon vb.) otomatik hale getirir. İş süreci otomasyonu ufkunu büyüklük sırasına göre genişletmek için; akıllı otomasyon, otomatik süreç keşfi ve süreç analitiğinin yanı sıra, bilgisayarlı görme, doğal dil işleme ve bulanık mantık gibi yöntemleri kullanır.

İlgili Kavramlar:
Akıllı Otomasyon (Intelligent Automation), Bilgisayar Görmesi (Computer Vision), Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing), Otomasyon (Automation), Robotik Süreç Otomasyonu (Robotic Process Automation) Süreç Otomasyonu (Process Automation)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
AUTOMATIONANYWHERE.COM www.automationanywhere.com/...