Entegre Mühendislik (Türkçe)

Arayüzler vasıtasıyla, bilginin tutarlılığını, yorumlanabilirliğini ve takip edilebilirliğini güvenceye alan bir teknik sistemin tüm yaşam döngüsünü kapsayan mühendislik faaliyetleridir. Not 1: Dijital modelli araç ve gereçler entegre mühendisliği sadeleştirir. Not 2: Dijital modeller sanayi 4.0 bileşeninin bir parçası olabilir.

Integrated Engineering (English)

Engineering tasks over the entire life cycle of a technical system for which the information flow via interfaces is guaranteed preserving consistency of information,interpretability of information, traceability of information. Note 1: Tools with digital models simplify the integrated engineering. Note 2: The digital models can be part of an I4.0 component.

Durchgängiges Ingenieurwesen (-s) (Deutsch)

Engineering-Tätigkeiten über den gesamten Lebenszyklus eines technischen Systems, bei denen der Informationsfluss über die Schnittstellen (auch außer- halb eines Unternehmens und über verschiedene Disziplinen) hinweg gewährleistet ist, unter Wahrung von, Konsistenz der Information, Interpretierbarkeit der Information, Rückverfolgbarkeit der Information. Anmerkung 1: Tools mit digitalen Modellen erleichtern das durchgängige Engineering. Anmerkung 2: Die digitalen Modelle können Teil einer Industrie 4.0 Komponente sein.

Açıklama:

Sanayi 4.0 sisteminde ve genelde dijital dönemde konuların ve disiplinlerin aşırı derecede iç içe girmesi ve etkileşimde bulunması, özellikle mühendislik bilimlerinin de etkileşimini ve hatta yeni dalların oluşumunu tetiklemektedir. Bu sayede entegre mühendislik ortaya çıkmıştır.

İlgili Kavramlar:
Entegre Mühendislik (Integrated Engineering), Karmaşık Sistemler (Complex Systems), Sanayi 4.0 (Industry 4.0), Sistem Mühendisliği (System Engineering)

GENEL

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...