Örnek (Türkçe)

Bir türün özelliklerine ve bildirimlerine sahip, somut oluşumdur.

Instance (English)

Specific entity which has the properties and manifestations of a type.

Instanz (-e) (Deutsch)

Konkrete Entität, die Merkmale und deren Ausprägung eines Typs erfüllt

Açıklama:

Özellikle ürün geliştirilmesi alanında, ilgili ürünün tüm özelliklerini gösteren durumu ifade eder.

İlgili Kavramlar:
İçerik Duyarlı Bilişim (Context Aware Computing), Lazer Yönlendirmeli Araç Sistemi (Laser Guided Vehicle System) Lojistik 4.0 (Logistic 4.0), Otomatik Yönlendirmeli Araç Sistemi (Automatic Guided Vehicle System), Özerk Araçlar (Autonomous Vehicles), Özerkleştirme (Autonomization), Robotik (Robotics), Sensör (Sensor), Yapay Zeka (Articficial Intelligence)

GENEL

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...