İçgörü Platformu (Türkçe)

Pazar araştırması, müşteri deneyimi, kullanıcı araştırması ve dijital analitik için önde gelen bilgi merkezi ve araçlar dizinidir.

Insight Platform (English)

The leading knowledge hub and directory of tools for market research, customer experience, user research and digital analytics.

Einblicksplattform (-e) (Deutsch)

Das führende Wissenszentrum und Verzeichnis von Hilfsmittel für Marktforschung, Kundenerfahrung, Benutzerforschung und digitale Analyse.

Açıklama:

Tüketicinin hayatında marka ile ilişkilendirebileceği bir gerçeğin, bir duygunun, ya da bir değerin kullanılmasıyla rakiplerden güçlü bir ayrışma yolu bulmak üzere oluşturulan platformlardır.

İlgili Kavramlar:
İçgörü Platformu (Insight Platform), İşletmeden Tüketiciye (Business to Consumers), Müşteri Veri Platformu (Customer Data Platform) Veri Analitiği (Data Analitics), Veri Bilimi (Data Science)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
INSIGHTPLATFORMS.COM, insightplatforms.com/