Bilgi Çekme (Türkçe)

İlişkili bağımsız veri tabanları veya 'world wide web' gibi 'hiper' metin ağlı veri tabanlarında; belgelerde bilgi arama, belgeleri arama, belgeleri tanımlayan meta verilerinde veya veri tabanlarında bilgi arama bilimidir.

Information Retrieval (English)

The science of searching for information in documents, searching for documents themselves, searching for meta-data which describe documents or searching within databases, whether relational stand-alone databases or hyper textually networked databases such as world wide web.

Informationsabruf (-r) (Deutsch)

Die Wissenschaft der Suche nach Informationen in Dokumenten, der Suche nach Dokumenten selbst, der Suche nach Metadaten, die Dokumente beschreiben, oder der Suche innerhalb Datenbanken, ob relationale autonome Datenbanken oder hypertextuell vernetzte Datenbanken wie das World Wide Web.

Açıklama:

Bilgi çekme çalışmalarının amacı, genellikle düzenli bir yapıya sahip olmayan bir kaynaktan, istenilen yapıda bilginin elde edilmesidir. Örneğin; bir metin içerisinden, metnin hangi konu ile ilgili olduğunun çıkarılması, bilgi çekmedir.

İlgili Kavramlar:
Bilgi Çekme (Information Retrieval), Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing), Veri Bilimi (Data Science)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
IGI-GLOBAL.COM, www.igi-global.com/dictionary