Sanayi 4.0 Sistemi (Türkçe)

Sistem; belirli bir amaca hizmet eden, tanımlı özellikleri taşıyan ve standartlaşmış hizmet ve durumları destekleyen, düşük düzeyli, iletişim ve tanıtımın (CP) sınıflandırılması ve sanayi 4.0 bileşenlerinden oluşur. Not 1: Bir sistem başka bir sanayi 4.0 sisteminde bileşen olarak kendini gösterebilir. Not 2: Bir sanayi 4.0 sistemi, sanayi 4.0 platformuna olan ilişkiyi tanımlamak zorundadır. Not 3: Esneklik, dönüştürülebilirlik vb. nitelikler sanayi 4.0 sisteminin özellikleridir.

Industry 4.0 System (English)

System, consisting of I4.0 components and components of a lower CP classification, which serves a specific purpose, has defined properties, and supports standardized services and states. Note 1: A system may be present as a component in a further I4.0 System. Note 2: An I4.0 System must define a relation to the I4.0 Platform. Note 3: Flexibility, transformability, etc. are features of an I4.0 system.

Industrie 4.0 Sytem (-s) (Deutsch)

System aus I4.0-Komponenten und Komponenten geringerer CP-Klassifizierung, das einem bestimmten Zweck dient, definierte Eigenschaften aufweist und standardisierte Dienste und Zustände unterstützt. Anmerkung 1: Ein System kann als Komponente in einem weiteren I4.0-System auftreten. Anmerkung 2: Ein I4.0-System muss Relation zur I4.0-Plattform definieren. Anmerkung 3: Ein I4.0 System zeichnet sich z. B. durch folgende Eigenschaften aus: Flexibilität, Wandelbarkeit, …

Açıklama:

Üretim ile ilgili herşeyin akıllı ağlarla bağlanması, büyük verilerin toplanıp, işlenip, değerlendirilmesi, makine öğrenmesinin derin öğrenme yönünde gelişmesi, merkezi olmayan ama birbirleriyle uyumlu kararların alınması gibi, üretimle ilgili tüm değer zinciri oyuncularının esnek ve uyumlu çalıştığı bir sistemdir.

İlgili Kavramlar:
Akıllı Ağ Oluşturma (Smart Networking) Endüstriyel İnternet Referans Mimarisi (Industrial Internet Reference Architecture), İletişim ve Tanıtımın Sınıflandırılması (Classification of Communication and Presentation (CP Classification)), Sanayi 4.0 Bileşeni (Industry 4.0 Component), Sanayi 4.0 Platformu (Industry 4.0 Platform), Sanayi 4.0 Referans Mimari Modeli (Reference Architecture Model Industrie 4.0), Sanayi 4.0 Sistemi (Industry 4.0 System), Veri Bilimi (Data Science)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...