Sanayi 4.0 Platformu (Türkçe)

Bir uygulama alanındaki sanayi 4.0 sistemlerinin entegrasyonu ve verimli kurulumu için, tanımlı hizmet kalitesi (QoS) özellikleri ve gerekli yönetim ve üretim hizmetleri ile, (standartlaşmış) bir iletişim ve sistem altyapısının uygulanmasıdır. Not 1: Birlikte çalışabilirliği güvenceye almak için, sanayi 4.0 platformu bir referans mimarisini temel almalıdır. Not 2: Bir sanayi 4.0 platformu, sanayi 4.0 sistemiyle ilişkisini tanımlamalıdır.

Industry 4.0 Platform (English)

Implementation of a (standardized) communication and system infrastructure with the necessary management and production services and defined quality of service (QoS) characteristics as a basis for the efficient construction and integration of I4.0 Systems in an application domain. Note 1: To ensure interoperability, an I4.0 Platform must be based on a reference architecture. Note 2: An I4.0 Platform must define a relation to the I4.0 System.

Industrie 4.0 Plattform (-e) (Deutsch)

Implementierung einer (standardisierten) Kommunikations- und Systeminfrastruktur mit erforderlichen Management- und Produktivdiensten und definierten QoS(Quality of Service)-Eigenschaften als Basis für den effizienten Aufbau und die Integration von I4.0- Systemen in einer Anwendungsdomäne. Anmerkung 1: Um Interoperabilität sicherzustellen, muss einer I4.0-Plattform eine Referenzarchitektur zugrunde liegen. Anmerkung 2: Eine I4.0-Plattform muss eine Relation zum I4.0-System definieren.

Açıklama:

Sanayi 4.0 platformu, geleceğin üretim ve iş dünyası için, teknolojik gelişmelerin dijital yeniliklerin ekonomik, siyasi ve tüm toplumdaki aktörler ile birlikte çalışmasına, takibine, uygulanmasına ve yönetimine imkan sağlar. Oluşturulan iletişim ağ sistemiyle, standart ve normlar, yeni iş modelleri, düzenlemeler gibi önemli konularda çözümler üretilir.

İlgili Kavramlar:
Akıllı Ağ Oluşturma (Smart Networking) Birlikte Çalışabilirlik (Interoperability), Endüstriyel İnternet Referans Mimarisi (Industrial Internet Reference Architecture), İletişim ve Tanıtımın Sınıflandırılması (Classification of Communication and Presentation (CP Classification)), Norm/Standart (Norm /Standard), Sanayi 4.0 Bileşeni (Industry 4.0 Component), Sanayi 4.0 Platformu (Industry 4.0 Platform), Sanayi 4.0 Referans Mimari Modeli (Reference Architecture Model Industrie 4.0), Sanayi 4.0 Sistemi (Industry 4.0 System)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...